Verdidebatt

Kvinner uvurderlig i Hillsong-lederskap

I Hillsong anerkjenner og verdsetter vi kvinner i lederskap på alle nivå, og ser på kvinner som en ressurs i ledelse.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I et intervju i Vårt Land (11. august) hadde jeg et ønske om å uttrykke den gjensidige ­respekten som er bunnplanken i et godt ekteskap. I etterpåklokskapens navn kan jeg se at jeg kunne fått budskapet mitt ­tydeligere frem ved valg av andre ord. ­Mange har negative erfaringer med ordet underordning, og med god grunn. Jeg ­ønsket å kommunisere at jeg verdsetter og respekterer mannen min som leder, og at også ekteskapet er basert på gjensidig respekt som gjør at vi begge har et ønske om å få frem det beste i hverandre.

Gjensidig respekt er også viktig i ­pastoralt lederskap. Kvinner og menn ­utfyller ­hverandre i sunt lederskap. De er ikke en trussel mot hverandre. I Hillsong ­aner­kjenner og verdsetter vi kvinner i lederskap på alle nivå, og ser på kvinner som en ressurs i ledelse. Vi har vi gode eksempler på tydelige og gode kvinnelige ledere og pastorer både nasjonalt og globalt. Dette gjenspeiles både i sammensetningen av ­Ledergruppen og Pastorforum i Hillsong Norway, hvor andelen kvinner er henholdsvis over 40 og 50 prosent. Både nasjonalt og globalt i Hillsong har vi flere profilerte og sterke kvinnelige pastorer og forkynn­ere. Derfor opplever vi denne debatten som ­verdifull og en viktig bevisstgjøring. Jeg ­håper at kvinner opplever at de blir ­løftet og heiet frem hos oss.

Å lede en kirke er ikke et one-man ­(kvinnes-)show, men en oppgave som ­gjøres best i team. Å være pastor er fantastisk, men intenst. Da er det godt ikke å stå alene. Å være pastor er mer en livsstil enn en jobb, og vi tror at det er en styrke å stå sammen som ektepar i pastorrollen. Men det kan ikke være et absolutt. Enkeltmenneskets gaver og utrustning er viktigst, og ulike leder­modeller og løsninger må utvikles deretter. Her må vi lære av historien.

Brit Krogedal, pastor

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt