Verdidebatt

Nok oppmerksomhet til Breivik

Staten bør godta dommen hvis de praktiske og sikkerhetsmessige virkningene av det ikke er for store

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Reaksjonene er mange og sterke etter at Oslo tingrett ga Anders Behring Breivik medhold i at han får umenneskelig behandling under soningen i fengselet i Skien. Dommeren har landet på en overraskende konklusjon, men hun kan i hvert fall ikke beskyldes for å ha lagt seg flat for folkemeningen. Hun har vurdert Behring Breivik som en hvilken som helst fange og kan ikke kritiseres for en slik tilnærming.

Det er den norske staten Behring Breivik har saksøkt. Parten som det er reist søksmål mot, har en selvsagt rett til å anke tingrettens avgjørelse. Denne beslutningen må underlegges en kjølig helhetvurdering, ikke ut fra de følelser som rettssaken naturlig nok har skapt hos folk flest.

Fengselsmyndighetene må aller først vurdere hvilke virkninger dommen får når det gjelder Behring Breiviks soningsforhold. Det viktigste spørsmålet er om hans frihet vil bli så stor at han kan komme til å utgjøre en sikkerhetsrisiko. Deretter er det en rekke mindre spørsmål som må avklares. Vil det medføre økte kostnader og ressurser for staten å legge opp til soningforhold som er menneskelige ut fra et strengt juridisk perspektiv?

Når denne vurderingen er gjort, må det også tenkes gjennom hva nye runder i høyere rettsinstanser vil ha å si for de pårørende etter 22. juli og samfunnet generelt. De fleste mener at Behring Breivik har brukt et liberalt rettssystem til å skaffe seg ny oppmerksomhet. Dersom dette er riktig, vil han være svært glad om staten velger å anke rettsavgjørelsen. Det vil bli nye runder, som kan gi ham betydelig ny oppmerksomhet.

Om det Behring Breivik skulle tape i en høyere rettsinstans, kan vi være temmelig sikre på at han vil forfølge alle ankemuligheter. Skulle han tape i Høyesterett, vil Den europeiske menneskerettighetsdomstolen være siste stopp, riktignok langt framme i tid.

Vår vurdering er at staten bør godta dommen hvis de praktiske og sikkerhetsmessige virkningene ikke er for store. Behring Brevik fikk mye oppmerksomhet i denne rettsrunden. Han brukte den bevisst, blant annet gjennom en nazihilsen. Så langt det er mulig, bør de pårørende skånes for denne type offentlig demonstrasjon. Han er direkte ansvarlig for at mange ungdommer er blitt frarøvet livet. Det er ingen grunn til å gi ham mer oppmerksomhet enn ytterst nødvendig.

Helge Simonnes

Helge Simonnes

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt