Verdidebatt

Flyktninger på pavens fly

Pave Frans har lagt et helt nytt nivå for kirkelig og politisk kommunikasjon

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det har vakt stor internasjonal oppmerksomhet at Pave Frans tok med seg 12 syriske flyktninger på flyet tilbake etter at han besøkt den greske øya Lesvos lørdag.

Tre muslimske familier – der i blant seks barn - kunne følge paven til Vatikanet. Pavestaten samarbeider med en katolsk organisasjon som skal ta seg av familiene. De har alle mistet sine hjem bombeangrepene i Syria.

Pave Frans har lenge hatt en tydelig tale om viktigheten av at verdenssamfunnet tar vare på flyktninger som er i en vanskelig situasjon. I påsken markerte han dette ved å vaske føttene til elleve personer på et asylsenter utenfor Roma. De tolv utvalgte for den rituelle fotvaskingen var fire katolske menn fra Nigeria, tre muslimske menn fra Mali, Syria og Pakistan, tre eritreiske koptisk kristne kvinner, en hinduistisk mann fra India og en italiener ansatt på asylsenteret.

Fotvaskingen i Roma var en ytterst bevisst handling og ble lagt merke til. Helgens markering var trolig også godt planlagt. Det er en tydelig mediestrategi som ligger bak. Ved å ta flyktningene med i flyet, understreker overhodet for Den katolske kirke at vi må være villige til å la flyktningene komme nær oss og våre privilegier.

De som klager over at verdens kirker ikke får nok oppmerksomhet fra mediene, bør ha mye å lære av pave Frans. Han har etablert et helt nytt nivå for kirkelig og politisk kommunikasjon. Straks han ble innsatt som pave for tre år siden, løftet han sitt budskap om barmhjertighet. Han tok navnet Frans etter helgenen Frans av Assisi, og jesuitten har virkelig levd opp til forventningene.

Han har sagt at han vil ha kirken ut til folket og har forsøkt å redusere avstanden mellom "Hans hellighet" og folk. Han erklærte at han ville bo i en liten leilighet i Vatikanet, og at han skulle spise sammen med andre. I løpet av kort tid har han skapt en profil, som gjør at hver handling argentineren foretar seg, får stor oppmerksomhet i mediene.

Dette styrker også pavens politiske og økumeniske rolle. Under på besøket på Lesvos hadde paven samtaler med statsminister Alexis Tsipras, Hellas' erkebiskop Ieronymos og den økumeniske patriarken Bartholomew I, som er åndelig leder for verdens ortodokse kristne.

Helge Simonnes

Helge Simonnes

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt