Verdidebatt

Krav om tilbakebetaling fra Oslo katolske bispedømme

Fylkesmannen krever mange millioner i tilbakebetaling fra katolikkene fordi de forkaster dens medlemmer

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Ja, faktisk er det som overskriften sier, at Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener at Oslo Katolske bispedømme må betale tilbake ca 40 millioner kroner til staten for for mye mottatt statsstøtte i årene 2011-14 (i tillegg kommer ca like mye i kommunal støtte) nettopp fordi den forkaster titusener av kirkens medlemmer. Noen enkle regnestykker vil vise at det aller meste av kravet kommer pga en bestemt og ganske ny (for de fleste) forståelse av aktiv innmelding (av personer som allerede er medlemmer av samme kirkesamfunn i andre land).

Fylkesmannen får følgende tall, når de ikke tar med personer som har bekreftet at de er katolikker og ønsker å være registrert som medlemmer:

2011 mottatt støtte for for mange personer – 6.524  - à kr 412  = kr    2.687.888
2012 mottatt støtte for for mange personer -  18.143 - à kr 404  = kr   7.329.772
2013 mottatt støtte for for mange personer -  29.411 à kr  422 =  kr  12.411.442
2014 mottatt støtte for for mange personer -  40.429 à kr  449 = kr  18.152.621
                                                                                         SUM   kr   40.581.723

Selvsagt må Oslo katolske bispedømme tilbakebetale en hel del penger for sin feilaktige registreringspraksis de siste årene. Men når vi regner med (og altså godkjenner) de som har bekreftet sitt medlemskap, men trekker fra alle som er blitt feilregistrert (ikke er katolikker), de som er katolikker men ikke ønsker å være registrert, og alle de som vi ikke hadde klart å få noe svar fra innen midten av mars (og disse er det flest av), får vi følgende tall: (NB disse utregningene er mine private, og må regnes som ganske omtrentlige.)

2011 mottatt støtte for for mange personer -     0      à kr  412 = kr           0
2012 mottatt støtte for for mange personer – 2.330 à kr 404  = kr   941.320
2013 mottatt støtte for for mange personer – 7.320 à kr  422 = kr  3.089.040
2014 mottatt støtte for for mange personer – 12.621 à kr 449 = kr 5.666.829
                                                                                        SUM   kr   9.697.189

Vi ser altså at en veldig stor del av summen (30 millioner av de 40 millionene) kommer av at Fylkesmannen har forkastet bekreftelsene for registrerte medlemmer – inntil den dagen bekreftelsen er mottatt. Men det er svært underlig at de vil legge så stor vekt på en definisjon som aldri hadde blitt kommunisert før i februar 2015. De nordiske folkekirkene visste ikke noe om dette, katolikkene visste ikke noe om dette, og flere personer (også fra departementet) uttrykker at disse reglene må klargjøres. Oslo katolske bispedømme forsøker med all kraft å hevde at en slik definisjon ikke er en korrekt forståelse av loven. Men i tillegg til det argumentet må man spørre seg om der er riktig å la en forståelse om nå ganske nylig er blitt definert av departementet få tilbakevirkende kraft.

Den katolske kirke føler nå at den har blitt behandlet ualminnelig slett av Fylkesmannen. I midten av november fikk vi beskjed om at vi måtte få aktiv bekreftelse fra alle som var blitt registrert (på utilfredsstillende måte, men vi sendte brev til alle) etter 1/1-2010. Vi brukte et stort antall millioner for å få dette til, og i tillegg var hundrevis av frivillige over hele landet involvert. Vi fikk bekreftelser for svært mange tusen, men nå viser det seg at alt dette arbeidet var til ingen nytte, for alle disse som har bekreftet er likevel blitt forkastet av Fylkesmannen, for 2011, 2012, 2013, 2014, og også for 2015.

Ja, faktisk har Fylkesmannen bestemt seg for å ta fra oss ca 25 millioner korner (stat- og kommunestøtte kombinert) for2015, ved å stryke nesten 30.000 av våre medlemmer – fordi disse personene som alle var registrert som medlemmer før nyttår, bekreftet sitt medlemskap litt etter nyttår. Men det var faktisk umulig å få dette gjort før nyttår, når vi fikk beskjed om at vi måtte gjøre dette i midten av november. Man undrer seg faktisk ganske sterkt over hvorfor Fylkesmann har valgt å gjøre dette, spesielt fordi det er helt klart at de bor så mange katolikker i Norge som vi de siste årene har fått støtte for. Tallet for dags dato (ca 130.000 bekreftede medlemmer) viser jo dette – men det vil visst ikke kunne få noen betydning før i 2016. Og i tillegg til de vi så langt har klart å få registrert, viser overslag at det bor enda minst 50.000 flere katolikker i Norge, som vi aldri har klart å registrere.

Den svenske, finske og islandske kirke har samme problemer som oss med aktiv innmelding, og det har blitt presisert flere ganger fra Fylkesmann og departement at kravet om aktiv registrering av medlemmer også gjelder disse. Krav om tilbakebetaling av for mye støtte vil bli helt katastrofalt for disse (bl.a. fordi de har skrevet inn medlemmer uten aktiv bekreftelse lenger enn oss, vel helt fra 2006), men de siste månedene har vi ikke hørt noe som helst om hva Fylkesmannen har bestemt for disse kirkene – hvor stort krav om tilbakebetaling de har fått, og om de også har fått redusert sitt tall for godkjente medlemmer for 2015.

Totalt vil altså Fylkesmannen i Oslo og Akershus ta fra Oslo katolske bispedømme 105 millioner kroner i medlemsstøtte for årene 2011 til 2015, mens tallet for feilregistrerte medlemmer ville innebære (bare) 20 millioner (alle beløp er statlig og kommunal støtte samlet).

Oddvar Moi

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt