Verdidebatt

Jødeforfølgelse under Svartedauden

Veldig få kjenner til at Svartedauden (1348-51) medførte en jødeforfølgelse i sentral-Europa som ikke finner sitt sidestykke før Holocaust

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Svartedauden, pesten som rammet Europa fra 1348 til 1351, rammet den jødiske befolkning i sentral Europa på en voldsom måte. Jødene opplevde ikke bare befolkningstap som en konsekvens av den svarte pesten da en tredjedel av Europas befolkning strøk med.  Jødene opplevde også i mange land og byer i Europa, og da spesielt i de tyske områdene, bli utpekt som bakmenn for selve Svartedauden.

Svartedauden fikk fatale konsekvenser for jødene i senmiddelalderen. Ikke nok med at de døde som alle andre, men de ble forfulgt, torturert og drept i en skala som kun kan kalles et folkemord. Hovedanklagen mot jødene var at de hadde forgiftet brønnene rundt om i Europas byer. Massedøden som rammet Europas befolkning var altså etter de ondsinnede anklagene av jødisk opphav. Dette førte med seg en enorm forfølgelse av jødene som det ikke finnes sidestykke av i verdenshistorien før Nazi-Tysklands forfølgelser. Da pesten var over i 1351, stoppet den intense forfølgelsen av jødene opp, men jødene hadde også tidligere blitt utsatt for massakre så slik sett var ikke forfølgelsene under pesten noe nytt. Det som var nytt var utstrekningen av forfølgelsene og intensiteten og råskapen til forfølgerne.

Jøder ble fordrevet fra byer og landsbyer. De ble forfulgt, brent på stake og torturert. Resultatet av dette var at i store deler av Europa ble den jødiske befolkning totalt utryddet. Til sammen ble 60 store og 150 mindre jødiske samfunn utryddet og 350 massakrer av ulik art og styrke fant sted.  I andre halvdel av det fjortende århundre var det bare omtrent 7’000 jødiske familier igjen innenfor det Hellige Romerske Imperiet. Det vil si at bare mellom 25’000 og 30’000 jøder overlevde pesten og forfølgelsene som fulgte i kjølevannet av den. Sammen med de tap som Svartedauden utgjorde i seg selv så hadde det i realiteten ført til at det jødiske samfunn var blitt utryddet i store deler av de tyske områdene.

Vi vet hva Holocaust medførte for den jødiske befolkning, men som vi ser er antisemittismen av gammelt opphav og konsekvensene under Svartedauden er rystende fakta.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt