For tredje gang fulgte Kirkerådet grasrotas råd i en bispeutnevnelse, da Olav Øygard ble utnevnt til ny biskop i Nord-Hålogaland torsdag. Som i de to foregående utnevnelsene, valgte flertallet i Kirkerådet å utnevne den kandidaten som fikk størst oppslutning i den lokale avstemningsrunden.