Frykten for terror er påtagelig i Europa, både blant folk flest og ikke minst i mediehusene. Mange aviser – også noen norske – valgte i går å trykke noen av Charlie Hebdos Muhammed-tegninger. Norske redaktører poengterer at avisen bruker faksimiler av magasinets forsider for å illustrere saken og at dette ikke er aksjonistisk motivert. I Frankrike gikk avisene i svart for å vise sorgen som landet nå opplever, og for å stille seg solidarisk med Charlie Hebdo.