Jeg er på gudstjeneste. Min stemme blander seg med de andres. Herre, hør vår bønn. Vi har lagt verden og oss selv fram for Gud. Vi har formulert fire atskilte bønner og presten har stilt seg foran Gud og lagt fram saken vår. Vi ber. Men er det noe å hente der? Noen ører som hører? Noen vilje til å handle?