Magnus Malm, Martin Lönnebo, Wilfrid Stinissen, Anders Piltz, Peter Halldorf, Tomas Sjödin, Ylva Eggehorn, Ann Helen Heberlein og Owe Wikström. Der har du ni eksempler, og jeg kunne sikkert kommet opp med enda flere. Ni svenske eksempler på det vi kan kalle aktive, åndelige vismenn som skriver skarpt, dypsindig og tilgjengelig for et bredt publikum.