Askeonsdag publiserte Dagbladet kronikken «Religion er en parasitt», av ­Aksel Braanen Sterri. Kommentaren var et ukvalifisert, summarisk og essensialiserende hagleskudd uten adressat eller referanser. Noen av momentene hans er det likevel verdt å se nærmere på. Et av dem er at god moral ikke kan sikres av religiøs tro. Det har Sterri helt rett i.