Pietismen begynte som solidaritetsbevegelse. Etter et halvt århundre skjedde det som ofte skjer når noe lever gjennom mennesker i flokk: Det stivner som karikaturer av seg selv.