Hva er likheten mellom selvhjelpsbøker og Ole Ivars? Ingen av dem passer spesielt godt til gåselever og champagne, skriver forsker Kristian Bjørkdahl i artikkelen «Selvhjelpslitteratur som tabu».