Vi er voksne nå. Gradvis tok verden hånd om seg selv og menneskene ble i stand til å forstå sammenhenger som før lå skjult i Guds hånd.