Vi dekker ansiktene våre når vi vil beskytte eller skjule oss, og årsakene kan være så varierte som sveising, dentalpleie eller religiøse følelser. Jeg er verken for eller i mot. Jeg undres.