I november besøkte jeg utstillingen «Obedience» på det jødiske museet i Berlin. Den var laget av kunstnerparet Peter Greenaway og Saskia Boddeke og handlet om vold og religion. Utgangspunktet var Bibelens og Koranens fortelling om Abrahams ofring på Moria berg. Utstillingen rystet meg dypt.