Det pågår en debatt om fosterreduksjon, eller tvillingabort. Lovavdelingen i Helsedepartementet la i februar fram sin fortolkning av abortloven. Den slår fast at abort av ett eller flere fostre ved flerlinge-svangerskap er lovlig.