Jeg er svært glad i det som kalles åndelig litteratur. Det er en type tekster som trekker frem bestemte sider ved troslivet og viser hvordan det er mulig å vokse og modnes som kristen. Jeg har utallige slike bøker hjemme. De har uten tvil hjulpet meg i mitt bønneliv, men også i tider hvor det ikke var så lett å tro.