Har du lagt merke til hvor mange av de skarpeste debattantene på nettet som oppgir at de er utdannet ved Livet’s 
Harde Skole? Nå kan DU ta din plass blant dem! Velkommen til oss ved Livet’s Harde Skole!