Så skjedde det som ville vært en umulighet for bare få år siden: Den norske kirke vedtok å utvikle en liturgi for likekjønna vigsel.