Hvem er skyld i Claudius’ død? Det finnes det to svar på: Hamlet og Shakespeare. Den første forklaringen er «horisontal», den leter innenfor et lukket, kausalt system (teaterstykkets rammer). Den andre er «vertikal»; den peker videre, forbi innbindingen. Bortenfor rammeverket.