Ideologi: Nils August 
Andresen, historiker og Minerva-redaktør