Som ung teologistudent på 1990-tallet, var jeg med i en pastoralgruppe under ledelse av Arnfinn Haram. Vi var en vennegjeng som hadde ambisjoner om å bli prester i Den norske kirke, og syslet på denne tiden med mange abstrakte spørsmål og teologiske spissfindigheter. Arnfinn Haram mente derfor at vi trengte en mer praktisk-teologisk skolering.