Å gå gravid med et barn du ikke aner noen ting om 
er en av de underligste menneskelige erfaringene som finnes. Å ikke vite, men å vente og håpe, er ingen vanlig tilstand i dagens effektive samfunn. Derfor går mange gravide 
til privat, tidlig ultralyd for å 
lindre uroen de opplever.