OVERBLIKK: Tirsdager skriver Hilde Frafjord Johnson, Leif Knutsen, Asle Jøssang og Mari Norbakk om internasjonale tema. Denne uken skriver Hilde Frafjord 
Johnson, generalsekretær i KrF.