Vi snakker ofte om teologi som kristen livsfortolkning. Det er fint. Men teologien er også dødsfortolker. Og som dødsfortolker er den uerstattelig.