For ikke så lenge siden skrev jeg en liten­ tekst i Vårt Land om det oppbrukte begrepet­ «kreativitet­». Stadig oftere hylles­ kreativiteten­ som en slags frukt av vestlig demokrati, og særlig terrorhandlingene i Paris sees som et angrep på kreativiteten. Jeg ville bare advare mot å se kreativitet som en udelt positiv kraft, og påpekte­ at det nok dessverre også ligger mye idédugnad og brainstorming bak terroristenes­ gjerninger.