I Fjodor Dostojevskijs roman Brødrene Karamasov stiller Ivan sin bror Aljosja overfor et grunnleggende dilemma: «… tenk deg at du vil kunne oppføre en bygning som kunne bringe menneskeheten evig lykke, som endelig kunne gi menneskene fred og ro, men at vilkåret var at en liten, ubetydelig skapning måtte utsettes for tortur (…) ville du da påta deg oppgaven som byggmester?» Aljosja svarer stille: «Nei, det ville jeg ikke».