Fra tidlig på 1990-tallet gikk antallet væpnede konflikter i verden ned. Fred ble sluttet mellom krigende parter mange steder. Norg­e deltok i, eller støttet opp om, flere av fredsprosessene. Det gikk i riktig retning.