Det stilles i disse dager berettigede spørsmål om etikken i FIFA, UEFA, Vimpelcom og Volkswagen — for bare å nevne eksempler. Noen steder er loven brutt. Andre steder er tvilsomme avtaler inngått og godkjent. Noen steder har kompleksitet og mangel på oversikt resultert i at selv de mest velmenende og ærlige mennesker har havnet i et uføre de ikke burde ha vært i.