Spaltist

Muslimer, misjon og evangeliet

Når et budskap ikke forstås eller møter motstand, er det lett å legge skylden på «den andre» som ikke skjønner hva du prøver å si. Husk på dette når du snakker med muslimer om kristen tro.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Når et budskap ikke blir forstått, kan det være avsenderen av budskapet som ikke vet hvordan mottakeren tenker, og dermed ikke klarer å kommunisere forståelig?


Andreas Nordli er leder for Ungdom i Oppdrag Norge, og spaltist på Tro24.no


Den som lytter til muslimer og samtidig forsøker å formidle evangeliet, vet hvor krevende det kan være å uttrykke seg slik at budskapet forstås.

Bruker bilder fra jussen

Apostelen Paulus bruker ofte juridiske metaforer for å forklare evangeliets grunnsannheter. Alle vi som har trådd våre barnesko på bedehuset vet hva som menes med soning, skyld, straff, gjeldsbrev, lov og offerlam.

Vi har og lært at min personlige synd er det som gjør meg skyldig fremfor Gud og at Jesus fjernet denne skylden fra livet mitt da han døde på korset – et sonoffer som gjør meg ren og rettferdig, himmelen verdig.

I følge islam har Allah 99 kjente navn som beskriver hans vesen og karakter. Mange av disse er like navnene som Bibelen gir Gud, og handler om at Allah tilgir synd: Han som tilgir (al-Ghaffar), han som unnskylder menneskelig svakhet (al-Halim) eller han som skjuler våre feil (as-Sattar).

Gjør dette at muslimer forstår det kristne budskapet om Guds tilgivelse?

Muslimer og synd

Også muslimer bruker begrepet synd. Eller haram. Selv om synd og haram kan være synonyme begreper, er det ikke slik at muslimer nødvendigvis tenker om haram på samme måte som kristne gjør med synd.

La meg peke på to forskjeller hos kristne og muslimer i måten vi forstår synd og syndens virkning:

1. Skam istedenfor skyld

For muslimer flest er ikke skyld syndens virkelige problem. Synden fører derimot til skam. Og det er noe de fleste muslimer vil unngå, for alt i verden. Skammens motsats er ære. Både skam og ære forstås ofte kollektivt og da gjerne innenfor storfamilien.

Siden muslimer ikke nødvendigvis tenker at synd fører til skyld, men medfører skam og ødelagt ære, forstås ikke alltid budskapet om Jesu stedfortredende sonoffer. Et budskap om Jesu som tar bort skylden fra menneskene blir derfor irrelevant.

2. Renhet

Det andre aspektet handler om rituell renhet. Det er nødvendig for en muslim å være ren før han ber: Føtter, hender, ansikt, øyne, ører og munn blir vasket nøye med vann før man ber.

Muslimer tror at deres bønner blir hindret dersom dette ikke blir gjort. Derfor spiser de ikke svinekjøtt og holder ikke hunder som husdyr. Slik blir livet en syklus hvor man forsøker å være rituelt rene.

To muligheter

Heller ikke Adam og Eva følte seg skyldige da de hadde spist av frukten fra Kunnskapens tre. De gjemte seg derimot fordi de var redde og skamfulle.

Hva gjorde Gud da han sendte menneskene ut av Edens Hage? Han laget klær og dekket over deres skam. Kan vi bruke dette som et eksempel på hvordan Jesus ikke bare sonet vår skyld, men at han også dekker vår skam og gjenoppretter vår ære? Kan vi kommunisere at Jesu offer også gjør oss rene, slik at vi kan be til Gud uten at våre bønner blir hindret?

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Spaltist