Med 6,4 prosent noterer KrF seg for sin beste oppslutning siden ettervalgsdagene i 2013. På Norstat-målingen for Vårt Land er KrF månedens vinner og rykker frem 1,2 prosentpoeng.