Antagelig sitter det en gjeng i Vatikanet som ennå lurer på hva paven mente da han i juletalen i Klementin-hallen refset sine ledere. Han anklaget dem for å lide av maktbegjær og «åndelig Alzheimer».