Meninger

Interessemotsetningene mellom fattige og rike land er så store at det sitter langt inne å komme med innrømmelser. I Lima ble det bevegelse på slutten, men to ukers forhandlinger måtte til, og avtalen kom på plass først 30 timer på overtid.

Reaksjonene fra miljøforkjemperne er også gjenkjennelige fra tidligere klimatoppmøter. De er skuffet over hva politikerne får til. Fremdrift og tempo er for lavt hvis verden skal nå det langsiktige målet om at global oppvarming ikke skal være mer enn to grader sammenlignet med førindustriell tid.

Politikere og miljøaktivister spiller to forskjellige roller. Det ville ha vært en sensasjon om pressgruppene sa seg fornøyd med de avtalene diplomater og ministre har forhandlet seg fram til.

200 land ble i Lima enige om et dokument som skal legge til rette for et mer offensivt klimamøte i Paris om ett år. Dokumentet Lima Call for Climate Action, presenterer en rekke muligheter for hvordan verdens ledere kan komme til enighet om en global klimaavtale. For noen land er det et stort skritt å sette slike muligheter på papiret. For andre er det en selvfølge.