En meningsmåling utført av Opinion for Fellesrådet fra Afrika viser at 90 prosent av dem som har noen oppfatning om spørsmålet, ønsker mer handel med afrikanske land. Et gledelig tall, men knapt overraskende. Hvem kan være mot mer handel for å skape utvikling på verdens fattigste kontinent?