Det var ikke annet å gjøre enn å inkludere Iran i det gode selskap gjennom en avtale, slik USA og samarbeidspartnerne nå legger opp til. Alternativet ville være et stadig mer isolert Iran som fortsatte med å utvikle atomvåpen – noe som ville ført til et kjernefysisk våpenkappløp i Midtøsten.