Meninger

I avisen Dagen kan man lese at «Professorer ved Menighetsfakultetet er i dag de mest profilerte talsmenn for homofil vielse. Rektor Vidar Haanes forklarer hvordan dette kunne skje».

Ja, en forklaring trengs. Det er ingen tvil om at MF står ovenfor en formidabel kommunikasjonsoppgave. Institusjonen har gjennomgått en radikal utvikling og endring, spørsmålet er hvor tydelig endringen er blitt kommunisert ut i offentligheten - ut over til myndighetene? Hvor tett er MFs frivillige støttespillere på endringen?

Slik er det ofte når virksomheter utvikler seg i en retning som kanskje ikke bare er kontroversiell eksternt, men også følsom internt. Da vil mange se seg tjent med at endringen skjer i det stille. Slik at modningen kan skje internt, slik at det ikke vekkes til live krefter utenfor virksomheten som kan bremse eller stoppe utviklingen.

NRK Debatten. Kanskje var det derfor tidligere generalsekretær i Normisjon, Rolf Kjøde, hoppet i sofaen da han så på Debatten på NRK i vår. Kirkemøtet var akkurat avsluttet og hadde ikke greid å samle seg om noe vedtak knyttet til homofilt samliv. I sendingen tok MFs Jan-Olav Henriksen til orde for kirkelig vielse av to av samme kjønn.