Det fortelles to helt ulike historier om endringene i arbeidsmiljøloven. Fagbevegelsen tar i bruk sitt sterkeste våpen, streik. Deres fortelling handler om at en blå regjering gir arbeidsgiverne større mulighet til å skalte og valte med de ansattes arbeidstid og til å ha mange flere midlertidig ansatte.