Leder

En samlende, åpnende og viktig leder går av

Kristin Gunleiksrud Raaum har vært en brobygger i Den norske kirke. Som kirkerådsleder har hun vært opptatt av å åpne kirkerommet opp for flere, og samtidig har hun jobbet for å ikke stenge dørene for andre.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kristin Gunleiksrud Raaum går fredag av som kirkerådsleder etter åtte år. Hun har vært leder i Kirkerådet gjennom en utfordrende periode for Den norske kirke, med mange krevende saker som kunne vært splittende. Hun har stått fram som en frimodig og inkluderende leder, som mange i Den norske kirke og andre deler av norsk kristenhet kan lære av.

Lyttende og inkluderende

Raaum har høstet fortjente lovord fra mange hold i kirken. Da hun gikk på som leder var det noen som fryktet at hun ville bli en polariserende leder. Denne frykten har Raaum gjort grundig til skamme. Ikke minst har hun fått ros fra den mer konservative delen av kirken for å inkluderende. Et eksempel er rosen Raaum har fått fra Therese Egebakken i Frimodig kirke.

Til Vårt Land har Egebakken blant annet sagt: «Raaum er en fantastisk kirkerådsleder. Alltid grundig, oppmerksom og opptatt av å få hele laget med seg. Hun er lyttende, inkluderende, tydelig og modig. Jeg er takknemlig for å ha blitt kjent med henne gjennom arbeidet i Kirkerådet de siste årene og har lært masse av henne.»

Raaum har fått priser og utmerkelser for sitt arbeid. En av disse er Vårt Lands Petter Dass-pris.

Begrunnelsen fra juryen var blant annet: «Denne prisen gis ikke for lang og tro tjeneste, men for oppriktigheten og frimodigheten Raaum har vist i møte med den utfordrende oppgaven det er å være en representant for kristentroen i en polarisert og sekularisert virkelighet. Det er en Petter Dass-pris verdig».

Juryen mente også dette: «Kristin Gunleiksrud Raaum fremstår som hun har et oppriktig ønske om å bygge bro. Som kirkepolitiker har hun sammen med andre kjempet en intens kamp for å åpne kirkerommet opp for flere mennesker. Samtidig har hun gjort en iherdig innsats for ikke å stenge dørene for andre. Den øvelsen har vist seg å være krevende, men ikke umulig for Raaum».

For kort tid siden ble Raaum er tildelt den ærefulle tittelen Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden.

En viktig kirkeleder

Når Raaum nå går av av er det på sin plass å takke henne for det arbeidet hun har gjort både for Den norske kirke, men også for å fremme den kristne troen med stor frimodighet. Hun er en kirkeleder som både har vært markant, viktig og frittalende, men også inkluderende lyttende til andres ståsted. Denne kombinasjonen har vært uhyre viktig for kirken. Derfor han hun satt gode spor i Den norske kirke.

Hennes brobyggende rolle er noe mange kan og bør ta til seg og lære av. Ikke minst i en tid der polarisering og uro preger både verden og forholdet mellom kristne. Vi benytter anledningen til å takke Raaum for hennes store innsats.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder