Leder

Vi må stå vakt

Kongens nyttårstale viser hvilken viktig rolle monarkiet har i vårt land

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det kan virke underlig at landets høyeste verv fortsatt er arvelig. Men nyttårsaften viste kong Harald styrken i det norske monarkiet. I en kort og velformulert tale samlet kongen folket, mens han snakket tydelig om sentrale utfordringer i vår tid.

Vi kan ikke ta fred og frihet, ressurser og fellesgoder for gitt. Vi må stå vakt! sa kongen. Utropstegnet er fra hans manus. For dette var noe kongen kunne si med mye livserfaring. Krigen er ikke lenge unna oss enn at vår nåværende konge tilbrakte store deler av barndommen i landflyktighet på grunn av nazistenes invasjon.

«Norges beredskap er, når det kommer til stykket, summen av den enkeltes motstandskraft», sa kongen. Det er en viktig påminnelse etter tiår med kraftig økonomisk vekst, forbruksfest og fred.

Tydelig om klima

Kongen var også tydelig om vår tids store utfordring, det viktige klimaspørsmålet. Han frykter de unge gir opp fordi generasjonene med makt ikke tar nok grep, og ikke handler raskt nok. Det er en viktig påminnelse fra kongen, både til våre ledere og til oss som velger dem. Når selv vår sindige monark etterlyser mer utålmodighet er det grunn til å lytte.

Gud sign vår konge god

Det manglet heller ikke tydelighet da kongen tok opp det viktige arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen. Det er for, for å bruke kongens ord, rystende historier om uretten begått mot samer, kvener og skogfinner vi har fått høre. Fornorskingspolitikken har vært brutal, og den foregikk til langt inn i vår tid. Det er tydelige ord fra en konge som satte tydelige krav til at forsoningsarbeidet nå må komme.

En politisk konge

Det var ingen apolitisk tale med god jul og godt nyttår kongen holdt. Talen viser hvilken viktig rolle monarkiet har i vårt land. Det har sin styrke i å ikke være fullstendig avpolitisert slik enkelte andre monarkier er. Gjennom å være en stemme for hele fellesskapet, og gjennom frimodig og tydelig tale om utfordringer som kan være krevende for politikere som stadig skal gjenvelges, utfyller vårt monarki våre folkevalgte ledere.

Hverken demokrati eller monarki er noen garanti for gode ledere. Både valg og arv har gitt dårlige ledere i en rekke land. Kong Olav og Kong Haakon bygget et kongehus med stor oppslutning, og har gitt det en viktig rolle i det moderne Norges samfunnssystem. I kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra har vi en arverekkefølge som framstår å kunne føre denne institusjonen videre med stø hånd.

Gud sign vår konge god.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder