Leder

Til arbeid!

Kirkevalget er over, nå starter fire års arbeid for et bredt utvalg innvalgte rådsmedlemmer.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kirkevalget er over, og stemmene er talt opp. Det er nå klart hvem som skal sitte i Den norske kirkes menighetsråd og bispedømmeråd – og i og med det siste: Hvem som utgjør Kirkemøtet de neste fire årene.

Konkrete valgresultater: Mennesker

I år har hele fire valglister stilt i de fleste bispedømmene, men valgdeltakelsen har like fullt sunket. Debatten om valgordning bølger frem og tilbake i våre spalter, og det bør den fortsette å gjøre før det plutselig er valg igjen. Dagens ordning er på ingen måte noe eviggyldig lov, og bør skrotes hvis det finnes mer formålstjenlige måter å fylle vervene på.

Men det er også verdt å vende blikket mot valgets konkrete resultater, nemlig de demokratisk valgte rådsmedlemmene. Kirken er landsdekkende og for alle slags folk, fra høy til lav. Den trenger at mange mennesker engasjerer seg i det praktiske menighetslivet, men også i de styrende organene. Menighetsråd og bispedømmene/Kirkemøtet skal fylles med kompetente og arbeidsomme sjeler.

I Oslo domkirke skal tidligere LO-leder Gerd Liv Valla og sjefredaktør i Minerva Nils August Andresen komme til enighet om trosopplæringsplan og strategidokumenter sammen

—  Vårt Land

Trenger hendene

Flere hundre mennesker har nå forpliktet seg til å arbeide for menighet og kirke landet over. Vårt Lands journalister har blant dem funnet mange som har solid kompetanse fra ledende stillinger det sivile liv. I Oslo domkirke skal tidligere LO-leder Gerd Liv Valla og sjefredaktør i Minerva Nils August Andresen komme til enighet om trosopplæringsplan og strategidokumenter sammen. Hilde Frafjord Johnsen, tidligere diplomat og politiker, får kanskje god bruk for sine forhandlingsevner i Uranienborg menighet. Tidligere redaktør Tarald Aano og forfatter Tania Michelet kan høyne kvaliteten på brosjyrer og rundskriv i sine respektive menigheter.

Dette er bare noen av de kjente navnene som har dukket opp i Vårt Lands leting i listene. Og også bak de for offentligheten ukjente navnene ligger årevis av opparbeidet kompetanse på alt fra arbeidsgivere til teologi til musikk og teknisk kunnskap. Kirken trenger alle disse hendenes ferdigheter og styrke.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder