Leder

Ikke spre mistillit mot rettsvesenet

Ingen norske politikere på noe nivå bør støtte spredning av konspirasjonsteorier om og mistillit mot samfunnets uavhengige institusjoner.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Man kan undres over at de brukte noen timer på å legge Anniken Huitfeldts sak til side, men skal bruke måneder på dette. Men min tillit til Erna er foreløpig urokket», sa den gjenvalgte Høyre-ordføreren i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik til VG. Han sitter også i Høyres sentralstyre. På den måten insinuerte Høyre-toppen at Økokrim opptrer som en politisk aktør. Det er helt uhørt og uakseptabel retorikk i norsk politikk.

Økokrim har ingen politisk slagside

Den typen retorikk har vi etter hvert blitt vant til å se i amerikansk politikk der politiseringen av påtalemyndigheten har foregått lenge. Heldigvis har vi her i Norge og resten av Skandinavia vært velsignet med høy og sterk tillit til våre offentlige institusjoner. Solberg-saken bør ikke få ødelegge det.

Måten kommentaren ble gitt på er også med på å skape mistanke og spre konspirasjonsteorier om at Økokrim har en politisk slagside i sine vurderinger. Det fins ingen bevis eller ledetråder for en slik påstand.

De mange sakene om alt fra pendlerboliger til habilitetsbrudd kan på sitt vis bidra til å svekke tilliten til det politiske systemet. Det er likevel et større problem om politiske aktører fra seriøse partier som Høyre nå begynner å spre mistillit mot et uavhengig rettsvesen, slik Indreviks kommentar av Økokrim er et eksempel på. Måten kommentaren ble gitt på er også med på å skape mistanke og spre konspirasjonsteorier om at Økokrim har en politisk slagside i sine vurderinger. Det fins ingen bevis eller ledetråder for en slik påstand.

Tilliten er noe av det fineste vi har

Det kan godt hende at Økokrim vil gjøre nye vurderinger av Huitfeldt-saken på et eller annet tidspunkt, men det er i så fall vurderinger som tas ene og alene av den uavhengige påtalemyndigheten. Det er for øvrig verdt å merke seg at Solberg-saken er av et langt større omfang enn saken der Huitfeldts ektemann handlet med aksjer. Selv om det er store likhetstrekk mellom de sakene, er det forståelig at Økokrim bruker lenger tid på å vurdere den mer alvorlige Solberg-saken.

Norske politikere bør holde seg i skinnet for å la frustrasjon og uenighet gå utover uavhengige institusjoner som folk ellers har høy tillit til. Det kan lett bre om seg på en måte som kommer ut av kontroll, og som kan ende med at vi i Norge mister noe av det fineste vi har: Den høye tilliten vi har til hverandre og de uavhengige institusjonene våre.
Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder