Leder

Mer enn Greta Thunberg

At unge ikke stemmer på «grønne partier» betyr ikke at de er uinteressert i klimatrusselen. Klimapolitikken er tjent med at det er uenighet om metodene og politikken.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Unge Høyres leder har tatt selvkritikk på sitt spontane utbrudd etter skolevalgene om at Greta Thunberg-generasjonen er død. Det kunne lett forstås som en triumferende avlysning av kamp mot klimaforverringen. Men vi må ta Ola Svenneby på ordet om at Unge Høyre ikke har avlyst klimakampen.

Det er heller ingen grunn til å se sviktende oppslutning om Grønn Ungdom som et tegn på at unge ikke er opptatt av klima

—  Vårt Land

Det er heller ingen grunn til å se sviktende oppslutning om Grønn Ungdom som et tegn på at unge ikke er opptatt av klima. Det er trolig mer snakk om en generell sving mot høyre i ungdomsgenerasjonen, der Grønn Ungdom blir oppfattet som en del av venstresida på grunn en del av de løsningene de presenterer innen klimapolitikken.

Aktivisme splitter

Uenigheten mellom det vi kan «Thunberg-partiene» – som MDG, Rødt og SV – og mer blå partier som er opptatt av klima – som Høyre og Venstre – dreier seg delvis om politisk uenighet om hvordan klimakrisa skal møtes, og delvis om metodene i kampen.

Svenneby har sagt at han med utbruddet sitt særlig siktet til den aktivismen Greta Thunberg er en sterk representant for. Streik, klimabrøl og sjikanerende retorikk mot politikere er for noen et adekvat uttrykk for den frustrasjonen man opplever over manglende handling. Men andre kan reagere på at dette er lite konstruktivt og polariserende.

Det andre som nok skaper uenighet er kravene om rask avvikling av oljenæringen, samt en del forslag knyttet til kjøtt, bilkjøring og annet som angår folks hverdag. En del unge er trolig blitt opptatt av om de skal få arbeid og inntekt, og blir usikre på hva det såkalte grønne skiftet vil bety for dem. Andre reagerer på det de oppfatter som utidig innblanding i personlige valg.

Krisen er reell

Det er bare sunt at det er uenighet om hva som er de beste tiltakene for å møte klimakrisen. Det kan bidra til å vitalisere debatten og skape mer oppmerksomhet om behovet for bedre løsninger. Det avgjørende er at debatten har som premiss at klimakrisen er reell og at rask og kraftig handling er nødvendig.

Så kan det være at det under trenden i skolevalgene også kan ligge elementer av at klimafornekternes argumenter har fått gjennomslag, særlig i en del sosiale medier. Det som dessverre også kan være en del av bildet er at en del ungdommer opplever apati over at for lite blir gjort. Derfor er det svært viktig at folk som Svenneby viser i praksis at de tar utfordringen fra klimaet på alvor. Og det er viktig at de de «voksne partiene» som sitter med makt setter inn kraftfulle tiltak som monner både på nasjonalt og lokalt plan. Ellers kan apatien og polariseringen øke.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder