Leder

Afrikanske kupp

De mange militærkuppene i det sentrale Afrika er et urovekkende signal om at det demokratiske systemet ikke ivaretar vanlige folk.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Onsdag ble kunngjøringen om at den sittende presidenten i Gabon var gjenvalgt avløst av et militærkupp. Den nye sterke lederen general Brice Oligui Nguema ble båret gjennom gatene av jublende tilhengere. Nok en gang virker det som avsettelse med makt av demokratisk valgte ledere har relativt bred støtte i befolkningen.

Det er særlig unge mennesker som uttrykker begeistret støtte til kuppmakerne i disse landene. Mange unge mangler arbeid og håp for framtida. Da kan man håpe at sterke menn fra det militære vil kunne ordne opp.

—  Vårt Land

Dette var det femte landet i Afrika som i løpet av de siste årene har hatt et militærkupp. Det er bare noen uker siden kuppet i Niger. De to siste årene har det også vært kupp i Burkina Faso, Mali og Guinea. Hva som har ført til kuppet, hvordan det er gjennomført, hvilken reaksjon og hvilke resultater det har ført til er ulike. Men felles synes å være en misnøye med hvordan de demokratiske lederne har styrt landet.

Nok en Bongo

Den avsatte presidenten i Gabon, Ali Bongo, har styrt landet de siste tretten årene. Han avløste sin far, Omar Bongo, som hadde sittet som president siden 1967. De siste 56 årene har altså en Bongo styrt landet. Bare det skaper en mistanke om at demokratiet ikke fungerer som det skal. Men den nye lederen hadde en tett tilknytning til Omar Bongo og kommer fra samme område av landet. Det kan jo tyde på at det bare er lederfiguren som skiftes ut, mens makten forblir i de samme kretsene.

Det er mange steder store mangler både ved gjennomføringen av valg og mulighetene som gis opposisjonen til å fremme sine kandidater. Og det er en utstrakt korrupsjon. Det skaper mistillit til de valgte lederne. Men det er lite som tyder på at militære ledere utmerker seg til det bedre når det gjelder styring av landet.

Unge trenger håp

Det er særlig unge mennesker som uttrykker begeistret støtte til kuppmakerne i disse landene. Mange unge mangler arbeid og håp for framtida. Da kan man håpe at sterke menn fra det militære vil kunne ordne opp.

Det er også unge mennesker fra disse landene som utgjør en stor del av migrantene som tar seg gjennom ørkenen til Middelhavskysten og risikerer livet på vei over Middelhavet. Det er en av grunnene til at situasjonen i det sentrale Afrika angår oss. Det er i vår interesse å hjelpe til å gi unge afrikanere tro på at de og demokratiet har en framtid.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Leder