Leder

God nynorsk kommersialisme

Det Norske Teatret har dårlig råd, og det må staten ta ansvar for. Men oppsetningen av Frost er et strålende tiltak.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det Norske Teatret sliter med økonomien. Teatersjef Erik Ulfsby sier at de i effekt har mistet 1 million kroner årlig de siste tre tiårene. De er med andre ord 27 millioner i minus, regnet i 2023-kroner, i forhold til 1991. Ulfsby forteller til Vårt Land at den økonomiske situasjonen gjør at de ikke har midler til å ansette alle de trenger for å drive på samme nivå som tidligere.

Midt i blinken

Som et botemiddel satser Ulfsby i høst stort på musikalversjonen av Disney-filmen Frost. Han går ut fra – antakelig med rette – at produksjonen blir en publikumssuksess, og dermed kan hjelpe det tradisjonsrike teateret over neste kneik. Dette er et godt grep, men det fremstår som at Ulfsby synes oppsetningen er et økonomisk hjelpemiddel for det teateret egentlig skal drive med. I så fall er det underlig.

Å skape en teaterforestilling som kan trekke familier fra hele Østlandet må jo være midt i blinken for Det Norske Teatret. Ulfsby sier det ikke, men man kan mistenke at han ikke stoler på den kunstneriske kvaliteten i satsingen.

Det er ikke bærekraftig å drive hele bredden av norsk kulturliv på ren markedsøkonomi

Statlig ansvar

I et land som Norge er det helt sentralt at stat og kommune støtter kulturen. Det er ikke bærekraftig å drive hele bredden av norsk kulturliv på ren markedsøkonomi. Vi er få, vi bor spredt, vi har mye arv å forvalte. Særhensynet om at hovedstaden skal ha et teater som satser på nynorsk og andre minoriteter, er verdt å beskytte. Det Norske Teatret har vært forbilledlig fremsynte i sin satsing på Det Mulitnorske, en teaterskole for skuespillerstudenter med familiebakgrunn utenfor Europa. Dette er det et offentlig ansvar å understøtte, og på lik linje med Det Norske Samlaget, bør Det Norske Teatret få særbevillninger for sin viktige rolle i norsk språkkultur.

Men det kan ikke være et mål i seg selv at teatrene skal unngå publikumssuksesser. Disney skitner ikke til nynorsken, snarere vil Frost-oppsetningen bidra til å normalisere dialektbruk og nynorsk for bokmålsbarna i hovedstaden. Ved å sette opp forestillingen oppfyller teateret sitt samfunnsoppdrag til fulle, og bidrar også til penger i egen kasse. Det kan også være en vei inn i teateret for mange barn. Det er ikke et økonomisk plaster, men et kinderegg av en idé.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder