Leder

Riktig å kontrollere regjeringen

Med tre habilitetssaker gjennom sommeren, var det helt rett av opposisjonen å opprette en kontrollsak i Stortinget. For å sikre tillit må alt på bordet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at et flertall på Stortinget vil åpne en kontrollsak mot regjeringen om håndteringen av habilitetsreglene. Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder, Peter Frølich (H), sa at Høyre, Venstre og Fremskrittspartier mener det er grunn til å åpne kontrollsak mot statsrådene Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe. «Vi ønsker å behandle dette som én samlet sak fordi alle tilfellene handler om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene», sa Frølich.

Stortingets viktige kontrollfunksjon

Det er en klok tilnærming av flertallet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Flere har hevdet at opposisjonen og Høyre er tjent med at sakene lever i offentligheten lengst mulig, og at det kan være noe av motivet for å åpne en kontrollsak. Høringer og grundige runder i Stortinget kan skape mye politisk støy mot regjeringen, som Høyre kan tjene på. Internt i Høyre ser man likevel annerledes på saken, der en slik sak tar oppmerksomhet og tid bort fra politisk uenighet med regjeringen i viktigere spørsmål. Høyre er også opptatt av å unngå et inntrykk av at partiet er på «regjeringsjakt».

Kontrollkomiteen på Stortinget har tidligere fått kritikk for å ha lagt an en aktivistisk linje overfor regjeringen. Nå var det derimot helt riktig å slå på stortrommen – for å sikre tilliten til politikerne.

Likevel har Stortinget en viktig funksjon som nasjonalforsamling, der en av de mest sentrale oppgavene er å se regjeringen etter i kortene. Det er viktig at det er slik, siden det kan bidra til å gjenopprette tillit blant velgere og offentlighet etter habilitetssaker og skandaler som bidrar til å svekke denne tilliten.

Slår på stortrommen for å sikre tilliten

Det er ingen grunn til å vente at en sak i kontrollkomiteen på Stortinget skal ende med noen sterkere reaksjon enn at Støre-regjeringen får kritikk. Dersom det skal ende med sterkere reaksjoner må det i så fall komme ny informasjon frem i høringene eller arbeidet i kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen på Stortinget har tidligere fått kritikk for å ha lagt an en aktivistisk linje overfor regjeringen. Nå var det derimot helt riktig å slå på stortrommen – for å sikre tilliten til politikerne.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder