Leder

Det er på tide å modernisere legeyrket

Når prester kan få regulert arbeidstid, kan leger det også. Det er på tide å modernisere legeyrket.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Etter at en ung lege nylig tok livet av seg, har en kampanje rullet over sosiale medier. Leger må leve, skriver leger på Facebook og Instagram, fordi yrket i mange tilfeller oppleves som svært vanskelig forenelig med en normal fritid.

Norske leger jobber i utgangspunktet 40 timer i uken, men i praksis jobber mange veldig mye mer. Fortellinger om leger som arbeider over 100 timer i uken florerer i pressen. Ordningene stammer fra tider der en lege kunne forventes å ha en hjemmeværende kone, eller i alle fall ingen store forpliktelser utenom arbeidet.

Slik ser ikke samfunnet ut i dag. Kvinner er i arbeidslivet og kun 2 prosent er hjemmeværende. Ja, legene er ofte selv kvinner, rett over halvparten av arbeidsstokken består i dag av kvinner.

Å ha nok tid og krefter til å ha familie, holde hus og dyrke egne interesser, ser ut til å være svært utfordrende. I tillegg til timeantallet, bærer også legene byrden av forskjellen mellom liv og død på skuldrene. Ikke alle yrker har et så stort ansvar, kan gjøre så fatale feil og har dermed en så stor belastning på seg som legeyrket. Det skjerper viljen til å legge ned en stor innsats, og dermed for å arbeide mer enn hva sunt er.

Når prestene kan, kan legene

Legeyrket er imidlertid ikke den eneste gamle profesjonen i Norge, og heller ikke den eneste som arbeider med mennesker i kritiske situasjoner. Også presteyrket er tradisjonstungt, og var et arbeid som aldri tok slutt og som like mye som en jobb var en livsstil. Slik er det imidlertid ikke lenger. I 2016 fikk prestene på plass en ny arbeidstidsordning, som regulerer arbeid og fritid på en mer familievennlig måte enn tidligere. I dag har prester normalarbeidsuker til å leve med, uavhengig av hvordan en eventuell ektefelle fyller dagene. Prestenes ordninger viser at det er mulig å legge om også legeyrket.

Helsevesenet i Norge står overfor store utfordringer. Høyt press i det offentlige gjør at både ansatte og pasienter velger det private. Det betyr i neste omgang et dårligere allment tilgjengelig helsetilbud. I et folkehelseperspektiv er det svært uheldig, og et brudd med velferdsstatens historie og prinsipper: Gode helsetjenester skal være tilgjengelig for alle.

Store utfordringer

Det er på tide å modernisere legeyrket. Arbeidsmengden til den enkelte lege må minske, slik at arbeidsdagen også rommer pauser og nødvendig kollega-kontakt. I tillegg må det settes et tak på hvor mange timer en lege kan arbeide på en uke. Det høye presset i yrket kan ikke lenger kompenseres kun med økonomisk godtgjøring, men må senkes ved å senke arbeidstid og krav.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder