Leder

Når mediene fungerer

Når det er mistanke om at urett er begått, må både allmenheten og myndighetene vite om det for å kunne undersøke og eventuelt handle.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land meldte i går at Barne- og familiedepartementet har bedt Statsforvalteren i Agder om å granske Menigheten Samfundet. Statsforvalteren skal undersøke om menigheten agerer i tråd med lov og forskrift for trossamfunn. Dette skjer på bakgrunn av at Vårt Land har skrevet artikler om det nokså ukjente trossamfunnet. Også Fædrelandsvennen har i det siste publisert flere saker om dem.

Alene ut

Vårt Lands nyere dekning tar utgangspunkt i Bjørn Markussens samtalebok med Robin Andersen, Alene ut. Andersen brøt ut av Samfundet som ung mann. Han beskriver menigheten Samfundet som et lukket trossamfunn der man ikke skal ha unødvendig kontakt med folk som ikke er medlemmer. Som en konsekvens av utmeldelsen opplevde han brudd med familie og venner.

Markussen har gjort et stort arbeid over tid med boken, og også med å ivareta Robin Andersen og andre som blir intervjuet.

Det er ved å formidle kunnskap om kjensgjerninger at pressens rolle i samfunnet er viktig

—  Vårt Land

Pressens rolle

Man kan sikkert mene at Barne- og familiedepartementet ikke burde trenge mediene for å drive tilsyn. Samtidig trenger alle å få informasjonen sin fra et sted. Hvis enhver går ut fra at X, Z, og Y er allmennkunnskap, og lar være å formidle relevant informasjon videre, står vi i fare for at viktige saker aldri når offentlighetens og myndighetenes søkelys.

Pressen blir ofte kalt den fjerde statsmakt, fordi vi har pålagt oss selv å avdekke maktmisbruk. Pressefrihet er en helt essensiell rettighet i et demokrati. Fordi ytrings-, trykke- og pressefrihet alltid har vært en trussel mot autoritære styresett, har disse frihetene vokst sakte frem. Historisk har perioder med full frihet blitt avløst av perioder med sensur og strenge reguleringer. Det har imidlertid ikke vist seg bærekraftig for et sunt samfunn å undertrykke menneskers rett til å ytre seg.

Ytringer er ikke bare meninger, det kan også handle om informasjon. Og det er nettopp ved å formidle kunnskap om kjensgjerninger at pressens rolle i samfunnet i denne saken er viktig.

Når det er mistanke om at urett er begått, må både allmenheten og myndighetene vite om det for å kunne undersøke og eventuelt handle.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder