Leder

Presten som gikk forbi

Vi vet nok alle at prester ikke er bedre enn andre mennesker. Like fullt forventer vi at prester er hederlige folk som gjør sitt aller beste for å leve ut Jesu kjærlighet i verden.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En eks-prest har den siste uka sittet som tiltalt i en rettssal i en svært alvorlig sak. Det er hevet over tvil at den nå avskiltede presten har begått overgrep mot barn. Aktor la torsdag ned påstand om seks års fengselsstraff.

At det er en prest og ikke for eksempel en butikkmedarbeider eller fotograf som har forbrutt seg mot barn, høyner alvorsgraden i saken. Prestetjenesten er blant yrkene som både har og må ha stor tillit blant folk. De skal ta vare på andres sårbarhet, og de står i posisjon til å gjøre stor skade om de svikter. I tillegg forvalter prester et livssyn med tydelige etiske imperativer.

På tross av at tillit er helt grunnleggende for å kunne arbeide som prest, gjør prester på ingen måte seg automatisk fortjent til den. For prester er ikke bedre enn andre mennesker. Det vet vi nok alle, men like fullt forventer vi at prester er hederlige folk som gjør sitt aller beste for å leve ut Jesu kjærlighet i verden.

Noen ganger trenger vi rettsvesenet til å forkynne for oss

—  Vårt Land

Prester og moralsk dømmekraft

Jesus selv var fullt klar over at det å være prest i seg selv ikke gir moralsk dømmekraft. Han fortalte lignelsen om den barmhjertige samaritanen, der ikke bare den utenforstående viser seg som det gode medmennesket, men også presten og levitten viser seg som ufølsomme overfor lidelse. Både presten og levitten gikk forbi den døende mannen i veikanten.

Prester trenger å lese denne lignelsen og bruke den til egenrefleksjon. Men menigheten trenger også å lese den. For folk har en tendens til å anta at prester er flotte mennesker, som ikke kan trå feil, når det beviselig ikke alltid er tilfelle. Hvem vet om noen hadde forstått hva den tiltalte hadde bedrevet foran datamaskinen dersom ikke en mor i Bergen hadde blitt mistenksom over sitt barns pengebeholdning? Tittelen på Inga Marte Thorkildsens bok om overgrep, Du ser det ikke før du tror det, er dessverre helt presis.

En sekulær forkynner

Vi skal ikke gå rundt og mistenke hverandre for å være overgripere eller forbrytere uten grunn. Men viktigheten av at politi og rettsvesen ikke skjeler til status og antatt hederlighet, blir svært tydelig. Kirkesamfunn som har forsøkt å ordne opp selv når deres tillitspersoner blir anklaget, har tragisk ofte vært ute av stand til å bedømme ugjerninger som det de er.

Den dype kristne innsikten om at vi alle – også prester og levitter – bærer i oss synden, trenger vi noen ganger rettsvesenet til å forkynne for oss. Takk Gud for at de fyller sin oppgave.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder