Leder

«Det er viktig at det finnes en ordning for supplerende nominering til biskop»

Grasrotkampanjen for Hallgeir Elstad i Sør-Hålogaland bispedømme viser igjen at etternomineringer til bispevalg fungerer som en viktig ventil for demokratiet i Den norske kirke.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken ble det kjent at det foregår en underskriftskampanje for å etternominere Hallgeir Elstad som kandidat til biskop i Sør-Hålogaland. Dersom hundre personer stiller seg bak denne nomineringen blir han kandidat på lik linje med de fem som ble nominert av bispedømmerådet.

Selv om de fem kandidatene som allerede er nominert av Kirkerådet er utmerkede kandidater, er det viktig at det finnes en ordning for supplerende nominering.

—  Vårt Land

Det var en liknende situasjon under bispevalget i Bjørgvin for få måneder siden. Den gangen ble sokneprest Kjersti Gautestad Norheim etternominert bispekandidat. Stemmetallet viste at hun hadde stor oppslutning, og at det var et solid grunnlag for å etternominere henne.

Bred erfaring

Som Gautestad Norheim er Hallgeir Elstad en kandidat mange har ønsket seg. Flere har uttrykt at de er overrasket over at Elstad ikke var blant de fem nominerte. Elstad er en kandidat med sterk lokal tilknytning. Han kommer fra Vestvågøy og snakker nordnorsk. Hans spesialitet er nyere norsk kirkehistorie, noe som blir tillagt vekt fra sogneprest Gjøa Kristine Aanderaa, som har tatt initiativ til tilleggsnominasjonen. Hun mener dette er viktig gitt prosessen med ny kirkelig organisering som kirken nå står i. Hun legger også vekt på at han har kombinasjonen en akademisk karriere som professor og har lang erfaring som utøvende prest. At Elstad er mann kan i denne sammenhengen være en kvalifikasjon. Det er for tiden flertall av kvinner i bispekollegiet. Det er alltid en fordel med en god kjønnsrepresentasjon.

Viktig ventil

Dersom aksjonistene klarer å samle 100 underskrifter for Elstad, er det både en seier for kirkedemokratiet og et tegn på at det representative demokratiet i bispedømmerådet ikke fungerer helt optimalt. De siste dagene har flere reist spørsmål om nomineringene fra bispedømmerådene er taktiske. Disse frykter at gode kandidater ikke er nominert fordi de gir konkurranse til bispedømmerådets foretrukne kandidat. Uansett om dette er riktig eller ikke, er det viktig at en slik oppfatning ikke blir sittende igjen i etter bispevalg i Den norske kirke.

Selv om de fem kandidatene som allerede er nominert av Kirkerådet er utmerkede kandidater, er det viktig at det finnes en ordning for supplerende nominering. Ordningen fungerer som en viktig, demokratisk ventil. 25. mai går fristen for etternominasjon ut. Da vil de stemmeberettigede vite om de har fem eller seks kandidater å velge mellom.

Vi ønsker Sør-Hålogland lykke til med nominasjonsprosessen til ny biskop!


Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder