Leder

Ære være sangen!

Det viktigste kulturarbeidet kirkene gjør, er å skape arenaer der barn og unge får utfolde seg musikalsk, prøve seg fram og utvikle alle sider ved godt artisteri.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Lørdag skrev Vårt Land om et fenomen som ser ut til å gjenta seg: Flere av deltakerne av årets The Voice-sesong har kristelig bakgrunn. Dette har vi sett mange ganger tidligere – blant norske sangere og musikere har veldig mange trådt sine barnesko i kirker og menigheter over hele landet.

The Voice er et talent-program for sangere på TV2. Tidligere har mange sesonger av Idol rullet over skjermen, og før det igjen ulike programmer med liknende konsepter. For den som har blikk for det, er det lett å spotte sangere som har fått sin musikalske dannelse i barnekor, tensing og lovsangs-grupper.

Viktig kulturarena

Når Den norske kirke og andre kirkesamfunn skal fortelle omverdenen om sitt samfunnsbidrag, ligger fokus ofte på fellesskapsarbeid, sorgarbeid og diakonalt arbeid. Ofte nevnes også kirkene som kulturarena. Imidlertid blir det ikke alltid tydelig at kirkene driver med kultur på andre måter enn å legge til rette for musikk og musikere som allerede er profesjonelle. Men det viktigste kulturarbeidet kirkene gjør, er antakelig å skape arenaer der barn og unge får utfolde seg, prøve seg fram og utvikle alle sider ved godt artisteri.

Det er ikke tilfeldig at kirkene står i en særstilling når det gjelder sang

—  Vårt Land

Sangens særstilling

Og mens musikkskoler og korps er gode til å fange instrumentalistene, er de aller fleste barne- og ungdomskor i landet tilknyttet en menighet. Når det gjelder sang, står kirken i en særstilling. Dette er ikke en tilfeldighet. For sang ligger dypt i den kirkelige egenarten. Da de første kristne menighetene begynte å befeste seg som nettopp det, brukte de Salmenes bok som sang- og bønnebok. Sangens viktighet tok de med seg fra den jødiske tradisjonen. I Norsk salmebok 2013 kan vi finne eldgamle salmer som stammer fra kirkens første århundrer. Å tilbe Gud og ta del i fellesskapet med sang, er å ta del i skapertonen som klinger gjennom kosmos. Å synge henger sammen med selve livspusten.

Nå er allsangen som fenomen på dalende kurs i samfunnet vårt – men hver søndag inviteres enhver strupe til å ta del i klage, takk og lovprisning fra kirkebenken. Å ta vare på dette og fortsette å fornye det, er et sentralt kirkelig anliggende.

Det er fint å forsyne landet og skjermene med godt slipte talenter, men enda viktigere er det at vi alle kan trekke livspusten inn i lungene og slynge den tonesatt tilbake mot den som blåste den inn i oss.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder